Wet van Liebig

De natuurlijke processen die in een aquarium plaatsvinden zijn onderhevig aan een van de belangrijke ecologische (omgevingsbiologische)  principes:  De wet van Liebig oftewel de wet van het minimum. De factor die het geringst aanwezig is bepaalt de uitkomst.

De landbouwkundige Von Liebig onderzoch,t rond 1840, nauwkeurig welke elementen een gewas (planten) minimaal nodig hadden om te groeien.

Het ging bij hem om de mineralen en sporenelementen, als bouwstoffen van de planten. Als bijv. de bouwstof fosfaat (PO43–) grotendeels, of stikstof (NO3–) ontbreekt, dan kan de plant slechts zo snel groeien als die bouwstof toelaat.

Eén van zijn belangrijkste ontdekkingen was kunstmest op basis van nitraat.

Een overvloed van andere bouwstoffen (mineralen en sporenelementen) maakt niet uit; die ene bouwstof die in verhouding tot alle benodigde bouwstoffen minimaal aanwezig is, bepaalt de groeisnelheid. Volgens de wet van Liebig is dus de groeisnelheid optimaal als aan alle groeifactoren minimaal voldaan wordt.

Als er maar één bouwstof ontbreekt, bijv. Nitraat, dan kan de plant slechts zo snel groeien als die bouwstof het toelaat.

Dit geldt niet alleen voor alle bouwstoffen, maar dus ook voor het licht.

Als je van één van de bouwstoffen (die te weinig is) méér geeft, dan wordt er een andere stof beperkend.

 

Als je planten dus goed groeien zijn alle bouwstoffen in voldoende mate aanwezig en dus in evenwicht.

Dan hebben je planten een optimale groei voor dat specifieke evenwicht. Verleng je de lichtduur of intensiteit van het licht boven jouw aquarium, dan zul je dus ook meer bouwstoffen  moeten toevoegen  om de planten optimaal te groeien.

Ontbreekt er één van die bouwstoffen of is er te weinig, dan wordt het optimum niet bereikt.. De planten blijven (matig) groeien, maar de kans is groot dat er algen  gaan  groeien.

Dit proces geldt dus voor elke bouwstof of het nu licht, CO2, PO4 (fosfaat), NO3 (nitraat) of sporenelementen zijn.

Zoals je al op de website: https://waterplantengroei.nl/informatie/ kon lezen moet je ook  de licht intensiteit&duur, temperatuur en de stroming van het water er bij betrekken.

Het opbrengstpotentieel (groei) van een plant is als een ton met water en  met duigen ( latten) van ongelijke lengte.

Wet van Liebig

 

Het waterpeil (groei) wat  kan ontstaan wordt  beperkt door de lengte van de kortste duig van een ton. Je kunt alleen een hoger waterpeil (groei) krijgen door de kortste duig te verlengen.

Maar als die ene duig is verlengd, dan wordt een ander duig (bouwstof) de /beperkende factor.

De plant groeit alleen optimaal als alle voedingsstoffen aanwezig zijn.