Informatie

Voeding & CO₂ & licht & warmte

We kennen allemaal de 4 hoofd factoren: voeding-CO₂-licht-temperatuur. Deze factoren moeten in balans zijn. Des te beter de planten worden gevoed des te meer weerstand kunnen ze bieden tegen algen vorming. Als die balans verstoort wordt, groeien de planten niet goed en kan er alg ontstaan in je bak. Algen zijn eenvoudiger en hebben minder voedingselementen nodig om goed te kunnen groeien.

Waarom groeien mijn planten niet?

 (Om de planten goed te laten groeien heb je nodig:

 • licht van juiste sterkte en spectrum (0,5-0,8 W/liter voor TL verlichting of 20-50 lumen/liter voor led verlichting)
 • plantenvoeding in ruime mate, met 16 verschillende voedingsstoffen benodigd voor goede fotosynthese (nitraat en fosfaat worden vaak vergeten)
  IJzer (Fe) tussen 0.2 en 1 mg/liter 
  Nitraat (NO3) tussen 10 en 30 mg/liter
  Fosfaat (PO4) tussen 0.4 en 1,8 eenheden
 • genoeg stroming in het water, alle blaadjes moeten minimaal een klein beetje bewegen
 • 30% tot 50% waterwissel per week
 • alg blijft weg als de planten goed groeien.

 

 

Optineel/aanvullend zijn:

 • co2, bio-co2 of uit gasfles 20-40 mg/liter
 • (easy)carbo oftewel gluteraaldehyde die zorgt dat aanwezige co2 makkelijker wordt opgenomen (en helpt algen bestrijden)
 • bodembemesting kleibollen of voedingsbodem
 • heel veel geduld en dagelijks tegen ze praten

 Gebreksverschijnselen

Eerder werden de 4 groeifactoren al genoemd die nauw met elkaar samenhangen. Voor een optimale groei moeten al deze factoren in een goede verhouding tot elkaar staan. Waar het grootste gebrek aan is (de beperkende factor) bepaalt de maximale groeimogelijkheden. Er zijn een aantal belangrijke aspecten om voedingstekorten te onderzoeken. Voor een deel is het meetbaar maar we kunnen ook naar de groei van de plant kijken om zodoende te achterhalen welke mogelijke voedingsstoffen in jouw aquariumwater ontbreken of waarvan er te weinig aanwezig is. Dit gaat alleen op voor snel groeiende planten met voldoende licht én CO2 toevoeging. Door de snelle groei kan eerder een tekort opgemerkt worden. Indien dit niet behandeld wordt kan het zelfs leiden tot algen! (In aquaria waar de groeifactoren  niet optimaal zijn zul je niet snel een verschil in planten zien.) Het is dus belangrijk om vooral de snelst groeiende planten in de gaten te houden. Een hygrophilia kan bijvoorbeeld binnen 1 tot 2 dagen al tekorten kan vertonen. Terwijl de Anubias of Bucephalandra zo traag groeit, dat het wel 2 weken kan duren voordat u een tekort ziet.

Mobiele- en niet-mobiele voedingstoffen

Je hebt 2 groepen voedingsstoffen. Enerzijds mobiele stoffen en anderzijds immobiele stoffen. Als er een gebrek aan een bepaalde voedingstof is kan een plant de stoffen van oude naar nieuwe bladen transporteren om de groei mogelijk te maken. Dit zijn mobiele voedingsstoffen, voorbeelden zijn magnesium, nitraat, fosfaat, sulfaat en zink.

Een tekort aan een niet-mobiele stoffen heeft een direct effect op de plant. Voorbeelden van immobiele voedingsstoffen zijn: borium, calcium, koper, ijzer, mangaan en zwavel.

Tekorten zijn lastig vast te stellen omdat beschadigde bladeren erg op elkaar lijken. Soms kan een tekort van één bepaalde stof (mineraal) er voor zorgen dat de plant niet in staat is om een andere voedingsstof op te nemen. Om het nog moeilijker te maken; de zichtbare DIRECTE tekorten kunnen de nog niet zichtbare tekorten weer compleet verbergen.

Voedingsstoffen tekorten

Oud blad kleurt gelig/rood

KNO (nitraat) tekort

Gelige vlekken op oud blad terwijl nerf groen blijft

MgSO(magnesium)tekort

Gelige randen op nieuw blad, schade (vervormingen) / sterfte van nieuwe groei

Ca (calcium) tekort

zwart/bruin blad, plant gaat dood

KHPO (fosfaat) overschot

Witte toppen, maar nerven blijven “groen”

Fe (ijzer) tekort

Dood gelig blad tussen de nerven

M (mangaan) tekort

Nieuwe uitgroei sterft

B (borium) tekort

Plant blijft klein, weinig tot geen groei, witte neerslag (calcium) op bladeren

CO (koolstofdioxide) tekort

Slome vissen gecombineerd met geen plant groei

O (zuurstof) tekort

Blad laat los en en kleine gaatjes in het blad

KHPO (fosfaat) tekort

Gelige gebieden op oud blad en gelige randen op nieuwe blad. Blad sterft af.

KSO (sulfaat) tekort

Nieuw blad kleurt geel

S (sulfur) tekort

Gelige gebieden tussen de nerven, start bij de rand en punt van het blad

Zn (zink) tekort

Gele vlekken tussen bladnerf en bruine gebieden tegen de bladrand

Mo (molybdeen) tekort

Dode bladpunten en vlekkerige randen

Cu (koper) tekort

Plant stopt met groeien / zwarte wortels

Substraat vervangen

Vissen happen naar lucht

CO2 (koolstofdioxide) overschot

Aanvullende opmerkingen

 • Luchtsteentjes, veel oppervlakte beweging of veel verval (in bijv. een bioloog) kan het CO2 uit het aquariumwater drijven.
 • Een slechte belichting of juist door het toedienen van teveel CO2 kan een CO2 overschot ontstaan.

Bodem (ook wel substraat genoemd) problemen vaststellen:

Hoe kun je herkennen of het substraat van je aquarium (inclusief eventuele voedingsbodem) moet worden vervangen?  Als er gasbelletjes uit je bodem beginnen te komen of als de wortels van je planten zwart worden. Veelal is dit een indicatie dat je voedingsbodem aan vervanging toe is. Om te voorkomen dat je bodem dichtslibt met vuil dient je regelmatig bij een waterverversing, je bodem schoon te zuigen met bijvoorbeeld een bodemstofzuiger.

Water temperatuur:

Planten stoppen met groeien en gaan uiteindelijk dood als de temperatuur te laag is. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de stofwisseling van de planten is. Omdat de stofwisseling sneller gaat hebben ze dus ook meer voedingsstoffen en CO2 nodig.
Te hoge temperaturen zullen resulteren in kleinere bladeren en grotere ruimtes tussen de bladeren.

Verlichting:

Licht is essentieel voor fotosynthese. Niet genoeg verlichting (wattage) of oude buizen zal ervoor zorgen dat de planten niet meer groeien. Dit kunt je herkennen doordat planten zwak ogen met kleine, vale groene blaadjes. Hoe dichter de plant naar het oppervlakte groeit, hoe minder je het effect zult zient. Meer informatie over verlichting kan gevonden worden op de website van Easy-Life.

pH invloed:

Licht zuur water (pH lager dan 7) zorgt ervoor dat waterplanten voedingsstoffen beter opnemen.

Vier manieren om je waterplanten te laten groeien.

Ruime toevoeging van plantenvoeding:

 

 

Selektieve toevoeging van plantenvoeding: